• Statjus Blog

  Statjus’u kurmaktaki amacımız, bilişim hukuku alanında çalışmalar yaparak, öncelikli olarak ulusal bazda, alanın gelişimine katkı sağlamak, bilişim hukuku ile ilgilenen bireylerin internetteki adresleri olmak ve bu […]

  • Tarih

    29 Ekim 2013

  • Sorumlu

    M. Nurbaki Kaşıkçı

  • Amaç

    Bilişim hukuku üzerine nitelikli ve özgün içerik üretmek, dağınık içerikleri derlemek ve yabancı kaynakları Türkçe'ye kazandırmak

  • İnternet Sitesi

    Ziyaret Edin

 • Dijital Haklar

  Dijitalleşen günümüz dünyasında gün geçtikçe daha da silikleşen mahremiyet ve kişisel veriler bağlamında Statjus’un aktivist bir perspektiften ele aldığı bu projede, kişilerin internet üzerinde özel hayatlarının […]

  • Tarih

    7 Eylül 2015

  • Sorumlu

    Yusuf Mansur Özer

  • Amaç

    Okunmadan kabul edilen elektronik sözleşmeler ve dijital çağda mahremiyet üzerine farkındalık yaratılması

  • İnternet Sitesi

    Ziyaret Edin

 • Dijital Okuryazarlık

  Proje, dijital okuryazarlık kavramı ve içeriğinin tanımlanması ile dijital okuryazarlık eğitimi için başlangıç noktası teşkil edebilecek bir çerçeve eğitim dokümanının hazırlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak bir çalışma […]

  • Tarih

    10 Mayıs 2016

  • Sorumlu

    Yusuf Mansur Özer

  • Amaç

    Dijital okuryazarlık kavramının tanımlanması ve bir çerçeve eğitim programı oluşturulması

  • İnternet Sitesi

    Ziyaret Edin

 • E-Ticaret

  23.10.2014 tarihinde kabul edilen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (E-Ticaret Kanunu), Avrupa Birliğinin 2000/31 Sayılı Direktifi’ne göre hazırlanmıştır. Fakat kanunda sadece bu direktifte belirlenen hükümler esas […]

  • Tarih

    23 Ekim 2016

  • Sorumlu

    M. Nurbaki Kaşıkçı

  • Amaç

    Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u İngilizce'ye çevirmek ve Türkçesinde açıklanması gereken yerlerine açıklamalar yapmak

  • İnternet Sitesi

    Ziyaret Edin

 • Kişisel Verilerin Korunması

  7 Nisan 2016 tarihinde yürürüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği’nin 95/46 sayılı Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştı. Nitekim Kanun, Yönergenin sadeleştirilmiş ve revize edilmiş bir versiyonu […]

  • Tarih

    13 Mayıs 2016

  • Sorumlu

    Yusuf Mansur Özer

  • Amaç

    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulamasını Avrupa uygulamasından örneklendirmek, Kanunun İngilizce'ye çevirisini gerçekleştirmek

  • İnternet Sitesi

    Ziyaret Edin