Dijital Haklar Logo

Künye

 • Tarih

   7 Eylül 2015

 • Sorumlu

   Yusuf Mansur Özer

 • Amaç

   Okunmadan kabul edilen elektronik sözleşmeler ve dijital çağda mahremiyet üzerine farkındalık yaratılması

 • İnternet Sitesi

   Ziyaret Edin

Dijitalleşen günümüz dünyasında gün geçtikçe daha da silikleşen mahremiyet ve kişisel veriler bağlamında Statjus’un aktivist bir perspektiften ele aldığı bu projede, kişilerin internet üzerinde özel hayatlarının gizliliği ve kişisel verilerinin korunması noktalarında neler yapabilecekleri üzerine bilinçlendirilmesi ile okunmadan kabul edilen elektronik sözleşmeler hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında internet servisleri ve popüler mal veya hizmetlerin Hizmet Şartları ve Gizlilik Şartları incelenerek, bunların mahremiyet ve kullanıcı hakları noktasında önem arz eden bölümleri kullanıcıya sade ve anlaşılabilir bir biçimde madde madde sunulmaktadır. Böylece kullanıcıların okumadan “kabul ediyorum” beyanında bulunduğu sözleşmelerin içerikleri sadeleştirilmiş ve kullanıcı için incelenmesi kolay bir hale getirilmiş olmaktadır. İncelenen ve değerlendirilen servisler için buraya tıklayınız.

Şart Kategorizasyonu

Şart kategorizasyonu, projenin anlaşılabilirlik ilkesi gereğince mahremiyete ve kullanıcı haklarına ilişkin önem arz eden genel ve sık kullanılan sözleşme maddelerinin belirli bir kategorizasyona tabi tutulması ve sistematize edilmesidir.

Şart kategorizasyonu, hizmet şartları ve gizlilik sözleşmelerinin esastan incelenecek noktalarının belirlenmesini de içermektedir. İncelenecek sözleşme şartlarının sıkı bir biçimde kişisel verilerin korunması ve mahremiyet ile sınırlandırılmasının doğru olmayacağı düşünülmüş, bu sebeple birtakım tüketici hukuku ve fikri mülkiyet hukukuna ilişkin maddeler de incelenecek şart kategorizasyonu içerisine dahil edilmiştir.

Proje dahilinde incelenmesi uygun görülen beş ana şart kategorisi şu şekildedir:

1. Feragat Edilen Haklar
2. Kişisel Veriler Üzerindeki Kontrol
3. Sözleşme Şartlarındaki Değişiklikler
4. Telif Hakları
5. Sansür ve İfade Özgürlüğü

Bu kategorizasyon bir temel niteliğinde hazırlanmış olup, bunlar dışında kullanıcı açısından önem arz eden sözleşme maddeleri de sözleşme özetlerinde bulundurulmaktadır.

Klasman Ayrımları

Servislerin, şart kategorizasyonuna göre toplam puanları hesaplanacak ve bunun sonucunda servisler belirli bir klasmana dahil edilecektir. Böylece servislerin kullanıcı mahremiyetine duyarlılığı noktasında karşılaştırılabilmeleri mümkün olacaktır.

A Sınıfı: Kullanıcı mahremiyetine son derece saygı duyan sözleşmeler
B Sınıfı: Kullanıcı mahremiyetine saygı duyan ancak geliştirilmesi gereken sözleşmeler
C Sınıfı: Kullanıcı mahremiyete saygının makul olduğu ancak değerlendirilmesi gereken bazı noktalar bulunduran sözleşmeler
D Sınıfı: İçeriğinde dürüstlüğe aykırı dengesizlikler barındıran ve dikkat gerektiren sözleşmeler
E Sınıfı: Oldukça ciddi endişeler oluşturacak şartlar içeren sözleşmeler

Projede Yer Almak İçin

Statjus olarak geliştirdiğimiz projelerde paylaşım ve işbirliği kültürünü benimsiyor, ‘netizen’lerimizden yardım almaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu bağlamda, projede yer almak dileğinde olan hukuk bilgisine sahip veya diğer alanlarda destek olabileceğini düşünen kişiler bizimle iletisim@statjus.com üzerinden iletişime geçebilirler.