Dijital Okuryazarlık

Dijital Okuryazarlık Logo

Künye

 • Tarih

   10 Mayıs 2016

 • Sorumlu

   Yusuf Mansur Özer

 • Amaç

   Dijital okuryazarlık kavramının tanımlanması ve bir çerçeve eğitim programı oluşturulması

 • İnternet Sitesi

   Ziyaret Edin

Proje, dijital okuryazarlık kavramı ve içeriğinin tanımlanması ile dijital okuryazarlık eğitimi için başlangıç noktası teşkil edebilecek bir çerçeve eğitim dokümanının hazırlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak bir çalışma grubu oluşturulması ve kitle kaynaklı, işbirlikçi bir metodoloji benimsenmesi planlanmaktadır.

Dijital Okuryazarlık ve İçeriği

Proje kapsamında dijital okuryazarlığın ilk tanımı şu şekilde yapılmıştır:

Mevcut bilgiye erişim, yeni bilginin üretimi ve internet ortamındaki sosyal etkileşimlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin, etik ve güvenli kullanımı becerisidir.

Çerçeve eğitim programı için belirlenen üst başlıklar aşağıdaki gibidir:

 1. Mahremiyet ve Veri Güvenliği
 2. İnternetin Güvenli Kullanımı
 3. Sanal Kimlikler ve Kişilik
 4. Yaratıcılık ve Telif Hakları
 5. İletişim ve Sosyal Etkileşim
 6. Bilgiye Erişim

İlerleyen süreçte tanımın nihai bir versiyona ulaştırılması ve çerçeve eğitim programı için belirlenen üst başlıkların içeriklerinin kısa ve öz bir şekilde zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projede Yer Almak İçin

Projede yer almak için hukuki, teknik veya herhangi bir alanda uzmanlık gerkmemekte, zira her internet kullanıcısının düşüncesi projenin mahiyeti gereği büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda projeye katkı sağlamak için internet sitesini ziyaret etmeniz ve çalışma grubunun e-posta listesine kaydolmanız yeterlidir.