Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Künye

 • Tarih

   13 Mayıs 2016

 • Sorumlu

   Yusuf Mansur Özer

 • Amaç

   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulamasını Avrupa uygulamasından örneklendirmek, Kanunun İngilizce'ye çevirisini gerçekleştirmek

 • İnternet Sitesi

   Ziyaret Edin

7 Nisan 2016 tarihinde yürürüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği’nin 95/46 sayılı Yönergesi esas alınarak hazırlanmıştı. Nitekim Kanun, Yönergenin sadeleştirilmiş ve revize edilmiş bir versiyonu olarak dahi değerlendirilebilir.

Henüz yeterli bir veri koruma tecrübesi olmayan Türkiye için Kanunun yazımında örnek alınan Avrupa Birliği’nin, Kanunun uygulanmasında da yol gösterici olacağından yola çıkarak nitelikli bir Kanun hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Adalet Divanı kararları ve Madde 29 Çalışma Grubu görüşleri gibi Avrupa Birliği uygulamasına yön veren otoritelerin bu karar ve görüşlerine, ayrıca Adalet Komisyonu’nun raporundaki gerekçelere Kanunun metni üzerinden kolayca erişilebilmesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılmaktadır.

Ayrıca Kanununun İngilizce diline çevirisi de bu proje kapsamında gerçekleştirilmektedir.